Kiwi, apricot and muskmelon smoothie

Kiwi, apricot and muskmelon smoothie